Πλισέ

 sites-plise Η οριζόντιας κίνησης σήτα πλισέ είναι ένα σύστημα που μπορεί να τοποθετηθεί σε κουφώματα με μεγάλες διαστάσεις. Το πλεονέκτημα σε αυτά τα συστήματα σήτας πλισέ είναι η αντοχή τους στο πέρασμα του χρόνου και η ποικιλία σχεδίων. Το άνοιγμα τους μπορεί να είναι κινητό, δηλαδή 2 μέρη δεξιά και αριστερά, κατάλληλο για επάλληλα κουφώματα, ενώ υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροστατικής βαφής σε όλα τα χρώματα.