Εγκαταστάσεις

Τα  μηχανήματα που χρησιμοποιεί η εταιρία μας  για την κατασκευή των κουφωμάτων αλουμινίου είναι τελευταίας τεχνολογίας  με αυτόματους μηχανισμούς  της εταιρίας EMMEGI   ενώ για τα κοπτικά εργαλεία  αλουμινίου της εταιρίας LEITZ

Οι σιλικόνες , οι αρμόκολες και οι κόλλες που χρησιμοποιεί είναι τις εταιρίας TORGGLER

Ολες οι παραπάνω εταιρίες φέρουν της σήμανση CE

 

Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2015